Značenje Vere

Značenje Vere

 

Značenje Vere

Značenje vere

Vera je vrlina koja se kultiviše u širokom spektru segmenata života pa tako imamo osim vere u Boga i veru u sebe, svoje mogućnosti, svoju misiju, svoj uspeh, u druge, u smisao onoga čime se bavimo, u prirodne zakon
Vera:
⦁ Veliko pouzdanje u koga ili u šta; poverenje [primiti na veru priznati unapred šta je istinito, ne tražeći dokaze]
⦁ znanje koje se svodi na subjektivno intuitivno uverenje i koje se ne može proveriti , proverom ni racionalnim postupkom

Vikipedia: Vera se obično definiše kaoija: vera je u nešto. Većina ljudi zna razliku, ali ne zna je baš najbolje objasniti. S obzirom na to da se blagodati tih dveju vrlina po mnogočemu razlikuju, dobro ih je bolje razaznati. Nada je usidrena u budućnosti, a vera u sadašnjosti – to je najvažnija razlika. Vera je imanje, a nada je želja za imanjem jednog dana. Кad imamo veru u sebe i svoje sposobnosti, ta vera podrazumeva sadašnji trenutak. A kad se nadamo, to se obično odnosi na želju ili očekivanje da ćemo u budućnosti biti sposobni za nešto kad nam to bude trebalo.

Recimo, u primeru isceljenja: ako verujemo u isceljenje, treba da verujemo da smo već isceljeni ili u procesu isceljenja, a ako se nadamo u isceljenje, priželjkujemo ga da se tek ima ostvariti. Кvaka koja donosi ostvarenje tj. Manifestaciju željenog je u veri da je to već ovde i sada – zato je vera potentnija od nade. Pritom pomaže vera u postojanje paralelnih svetova u kojima su sve mogućnosti realizovane. Verom privlačimo onaj svet koji nam odgovara.

Nada se temelji više na želji, dok se vera temelji na intuitivnom znanju. Za razliku od vere, nada nema veze sa intuicijom ni sa duhovnim aspektom. Oba se pojma odnose na nešto što je neviđeno, ali uz veru verujemo u ishod, umesto da ga samo priželjkujemo u budućnosti. S nadom još uvek postoji seme sumnje, ali kada imamo veru, mi verujemo iz dna duše da je određeni ishod već u procesu ostvarenja ili ostvaren u paralelnom svetu koji samo treba privući verom.

Ako živimo u nadi a ne u veri, to znači da se nismo u potpunosti predali i posvetili svojim uverenjima. Кad živimo u vjeri, imamo interno “znanje” koje nas inspiriše da u se potpunosti predamo verovanju u određeni ishod. Nada nam može dati usmerenje, ali vera je naš motor na tom putu. Vera nam omogućava da ostanemo snažni i pričvršćeni na našem putu i ​​da ne podlegnemo usputnim izazovima i iskušenjima. Najbolje je kad su nada i vera usaglašeni, mada često baš i nisu.

Mnogi ljudi veruju jedno, a nadaju se drugome. Recimo, veruju da nisu sposobni nešto postići, ali se ipak nadaju tome. Ostvarenje željenog pospešuje se kad je vera sinhronizovana s nadom. Nada je bolja smernica od vere, jer se uvek nadamo u nešto pozitivno, dok to kod vere nije uvek slučaj. Zato možemo nadu iskoristiti kao kompas, a onda snagom motora vere ostvariti svoje ciljeve.